e
sv

Algoritma ve Akış Diyagramı Örnekleri

903 Okunma — 04 Ocak 2019 22:39
avatar

Mehmet Ural

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Algoritma, bizi çözüme götürecek önceden tasarlanmış yoldur. Akış diyagramı ise algoritmanın şekillerle ifade edilmiş halidir.

1. Örnek:  Klavyeden girilen sayının pozitif mi, negatif mi, sıfır mı olduğunu bulup ekranda gösteren programın algoritmasını yazınız.

A1 : Başla
A2 : Oku Sayi
A3 : EĞER Sayi>0 ise YAZ "Sayı pozitiftir."
A4 : EĞER Sayi<0 ise YAZ "Sayı negatiftir."
A5 : EĞER Sayi==0 ise YAZ "Sayı sıfıra eşittir."
A6 : Bitir

2. Örnek: Kenar uzunlukları girilen dikdörtgenin alanını hesaplayıp ekranda gösteren programın algoritmasını yazınız. (Not: Kenar uzunlukları negatif veya sıfır olarak girildiği durumda veri girişi tekrarlanacaktır.)

A1 : Başla 
A2 : Oku kkenar 
A3 : EĞER kkenar<=0 ise GİT A2 
A4 : Oku ukenar 
A5 : EĞER ukenar<=0 ise GİT A4
A6 : alan = ukenar * kkenar 
A7 : YAZ alan 
A8 : Bitir

3. Örnek: Girilen sayının 0’dan 100’e kadar olan sayılardan olup olmadığını kontrol eden programın algoritmasını yazınız. (0 ve 100 dahil)

A1 : Başla 
A2 : Oku Sayi 
A3 : EĞER Sayi>=0 VE Sayi<=100 ise YAZ "Sayı, 0-100 aralığındadır." 
   DEĞİLSE YAZ "Sayı, 0-100 aralığında değildir." 
A4 : Bitir

4. Örnek: Klavyeden girilen 3 adet sınav notunun ortalamasını hesaplayıp ekranda gösteren programın algoritmasını yazınız. (Not: Sınav notlarının 0-100 aralığında olması kontrol edilmelidir.)

A1 : Başla 
A2 : Oku not1 
A3 : EĞER not1<0 VEYA not1>100 ise GİT A2
A4 : Oku not2 
A5 : EĞER not2<0 VEYA not2>100 ise GİT A4
A6 : Oku not3 
A7 : EĞER not3<0 VEYA not3>100 ise GİT A6
A8 : ortalama = (not1 + not2 + not3)/3
A9 : YAZ ortalama
A10: Bitir

5. Örnek: Klavyeden girilen ismi ekrana 50 kez yazdıran programın algoritmasını yazınız.

A1 : BAŞLA
A2 : sayac = 0
A3 : Oku ad
A4 : YAZ ad 
A5 : sayac = sayac + 1 
A6 : EĞER sayac < 50 ise GİT A4 
A7 : BİTİR

6. Örnek: 1’den 5’e kadar olan sayıları ekrana yazdıran programın algoritmasını yazınız.

A1 : BAŞLA
A2 : sayac = 1
A3 : YAZ sayac
A4 : sayac = sayac + 1
A5 : EĞER sayac <= 5 ise GİT A3
A6 : BİTİR

7. Örnek: 1’den 20’ye kadar olan tek sayıların toplamını bulup ekranda gösteren programın algoritmasını yazınız.

A1 : BAŞLA
A2 : sayac = 1
A3 : toplam = toplam + sayac 
A4 : sayac = sayac + 2
A5 : EĞER sayac <= 20 ise GİT A3
A6 : YAZ toplam
A7 : BİTİR

8. Örnek: Klavyeden girilen 5 adet sayının toplamını bulup ekranda gösteren programın algoritmasını yazınız.

A1 : BAŞLA
A2 : sayac = 0, toplam=0
A3 : Oku sayi
A4 : toplam = toplam + sayi 
A5 : sayac = sayac + 1
A6 : EĞER sayac < 5 ise GİT A3
A7 : YAZ toplam
A8 : BİTİR

9. Örnek: Klavyeden girilen 10 adet sayının toplamını ve ortalamasını bulup ekranda gösteren programın algoritmasını yazınız.

A1 : BAŞLA
A2 : sayac = 0
A3 : Oku sayi
A4 : toplam = toplam + sayi 
A5 : sayac = sayac + 1
A6 : EĞER sayac < 10 ise GİT A3
A6 : ortalama = toplam / 10
A7 : YAZ toplam, ortalama
A8 : BİTİR

10. Örnek: Klavyeden girilen 10 adet sayıdan 50’den büyük olanları ekrana yazdıran programın algoritmasını yazınız.

A1 : BAŞLA
A2 : sayac = 0
A3 : Oku sayi
A4 : EĞER sayi > 50 ise YAZ sayi
A5 : sayac = sayac + 1
A6 : EĞER sayac < 10 ise GİT A3
A7 : BİTİR

 

11. Örnek: Klavyeden girilen 10 adet sayıdan 100’den büyük kaç adet sayı olduğunu ekranda gösteren programın algoritmasını yazınız.

A1 : BAŞLA
A2 : sayac = 0, adet=0
A3 : Oku sayi
A4 : EĞER sayi >100 ise adet = adet + 1
A5 : sayac = sayac + 1
A6 : EĞER sayac < 10 ise GİT A3
A7 : YAZ adet
A8 : BİTİR

12. Örnek: Klavyeden 20 öğrencinin notları girilecektir. Notların toplamını ve ortalamasını ekranda gösteren programın algoritmasını yazınız. (Girilen notların 0-100 aralığında olup olmadığı kontrol edilmelidir.)

A1 : BAŞLA
A2 : sayac = 0
A3 : Oku not
A4 : EĞER not < 0 VEYA not > 100 ise GİT A3
A5 : toplam = toplam + not
A6 : sayac = sayac + 1
A7 : EĞER sayac < 20 ise GİT A3
A8 : ortalama = toplam / 20 
A9 : YAZ toplam, ortalama
A10 : BİTİR

 

Kaynak: https://teknikakil.com/c-sharp/algoritma/algoritma-ve-akis-diyagrami-ornekleri/amp/?__twitter_impression=true

Sıradaki içerik:

Algoritma ve Akış Diyagramı Örnekleri