e
sv

Algoritma ve Akış Diyagramı Örnekleri

33690 Okunma — 04 Ocak 2019 22:39
avatar

Mehmet Ural

 • e 5

  Mutlu

 • e 1

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 3

  Kızgın

 • e 2

  Üzgün

Algoritma, bizi çözüme götürecek önceden tasarlanmış yoldur. Akış diyagramı ise algoritmanın şekillerle ifade edilmiş halidir.

1. Örnek:  Klavyeden girilen sayının pozitif mi, negatif mi, sıfır mı olduğunu bulup ekranda gösteren programın algoritmasını yazınız.

A1 : Başla
A2 : Oku Sayi
A3 : EĞER Sayi>0 ise YAZ "Sayı pozitiftir."
A4 : EĞER Sayi<0 ise YAZ "Sayı negatiftir."
A5 : EĞER Sayi==0 ise YAZ "Sayı sıfıra eşittir."
A6 : Bitir

2. Örnek: Kenar uzunlukları girilen dikdörtgenin alanını hesaplayıp ekranda gösteren programın algoritmasını yazınız. (Not: Kenar uzunlukları negatif veya sıfır olarak girildiği durumda veri girişi tekrarlanacaktır.)

A1 : Başla 
A2 : Oku kkenar 
A3 : EĞER kkenar<=0 ise GİT A2 
A4 : Oku ukenar 
A5 : EĞER ukenar<=0 ise GİT A4
A6 : alan = ukenar * kkenar 
A7 : YAZ alan 
A8 : Bitir

3. Örnek: Girilen sayının 0’dan 100’e kadar olan sayılardan olup olmadığını kontrol eden programın algoritmasını yazınız. (0 ve 100 dahil)

A1 : Başla 
A2 : Oku Sayi 
A3 : EĞER Sayi>=0 VE Sayi<=100 ise YAZ "Sayı, 0-100 aralığındadır." 
   DEĞİLSE YAZ "Sayı, 0-100 aralığında değildir." 
A4 : Bitir

4. Örnek: Klavyeden girilen 3 adet sınav notunun ortalamasını hesaplayıp ekranda gösteren programın algoritmasını yazınız. (Not: Sınav notlarının 0-100 aralığında olması kontrol edilmelidir.)

A1 : Başla 
A2 : Oku not1 
A3 : EĞER not1<0 VEYA not1>100 ise GİT A2
A4 : Oku not2 
A5 : EĞER not2<0 VEYA not2>100 ise GİT A4
A6 : Oku not3 
A7 : EĞER not3<0 VEYA not3>100 ise GİT A6
A8 : ortalama = (not1 + not2 + not3)/3
A9 : YAZ ortalama
A10: Bitir

5. Örnek: Klavyeden girilen ismi ekrana 50 kez yazdıran programın algoritmasını yazınız.

A1 : BAŞLA
A2 : sayac = 0
A3 : Oku ad
A4 : YAZ ad 
A5 : sayac = sayac + 1 
A6 : EĞER sayac < 50 ise GİT A4 
A7 : BİTİR

6. Örnek: 1’den 5’e kadar olan sayıları ekrana yazdıran programın algoritmasını yazınız.

A1 : BAŞLA
A2 : sayac = 1
A3 : YAZ sayac
A4 : sayac = sayac + 1
A5 : EĞER sayac <= 5 ise GİT A3
A6 : BİTİR

7. Örnek: 1’den 20’ye kadar olan tek sayıların toplamını bulup ekranda gösteren programın algoritmasını yazınız.

A1 : BAŞLA
A2 : sayac = 1
A3 : toplam = toplam + sayac 
A4 : sayac = sayac + 2
A5 : EĞER sayac <= 20 ise GİT A3
A6 : YAZ toplam
A7 : BİTİR

8. Örnek: Klavyeden girilen 5 adet sayının toplamını bulup ekranda gösteren programın algoritmasını yazınız.

A1 : BAŞLA
A2 : sayac = 0, toplam=0
A3 : Oku sayi
A4 : toplam = toplam + sayi 
A5 : sayac = sayac + 1
A6 : EĞER sayac < 5 ise GİT A3
A7 : YAZ toplam
A8 : BİTİR

9. Örnek: Klavyeden girilen 10 adet sayının toplamını ve ortalamasını bulup ekranda gösteren programın algoritmasını yazınız.

A1 : BAŞLA
A2 : sayac = 0
A3 : Oku sayi
A4 : toplam = toplam + sayi 
A5 : sayac = sayac + 1
A6 : EĞER sayac < 10 ise GİT A3
A6 : ortalama = toplam / 10
A7 : YAZ toplam, ortalama
A8 : BİTİR

10. Örnek: Klavyeden girilen 10 adet sayıdan 50’den büyük olanları ekrana yazdıran programın algoritmasını yazınız.

A1 : BAŞLA
A2 : sayac = 0
A3 : Oku sayi
A4 : EĞER sayi > 50 ise YAZ sayi
A5 : sayac = sayac + 1
A6 : EĞER sayac < 10 ise GİT A3
A7 : BİTİR

 

11. Örnek: Klavyeden girilen 10 adet sayıdan 100’den büyük kaç adet sayı olduğunu ekranda gösteren programın algoritmasını yazınız.

A1 : BAŞLA
A2 : sayac = 0, adet=0
A3 : Oku sayi
A4 : EĞER sayi >100 ise adet = adet + 1
A5 : sayac = sayac + 1
A6 : EĞER sayac < 10 ise GİT A3
A7 : YAZ adet
A8 : BİTİR

12. Örnek: Klavyeden 20 öğrencinin notları girilecektir. Notların toplamını ve ortalamasını ekranda gösteren programın algoritmasını yazınız. (Girilen notların 0-100 aralığında olup olmadığı kontrol edilmelidir.)

A1 : BAŞLA
A2 : sayac = 0
A3 : Oku not
A4 : EĞER not < 0 VEYA not > 100 ise GİT A3
A5 : toplam = toplam + not
A6 : sayac = sayac + 1
A7 : EĞER sayac < 20 ise GİT A3
A8 : ortalama = toplam / 20 
A9 : YAZ toplam, ortalama
A10 : BİTİR

 

Kaynak: https://teknikakil.com/c-sharp/algoritma/algoritma-ve-akis-diyagrami-ornekleri/amp/?__twitter_impression=true

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

 • ali cabbar
  2 ay önce

  yapan adamın eline, ayağına, koluna, parmağına, burun deliğine sağlık

  yorum beğen
 • Maysa
  2 sene önce

  Merhaba
  Yardımcı olabilir misiniz
  Bir fabrikada çalışan N tane işçinin cinsiyeti, doğum yılı, medeni hali ve mezun olduğu okul bilgileri giriliyor. (Sayaç)
  • Cinsiyeti : CINS 0=Kadın 1=Erkek
  • Doğum Yılı : DYIL
  • Medeni Hali: MHAL 0=Bekar 1=Evli
  • Mezun Old. Okul: 0=İlköğretim 1=Lise 2=Üniversite

  Buna göre kişinin yaşı hesaplanarak 20 ile 30 yaş arasında kaç tane kadın ve erkek, kaç tane evli ve bekar, kaç tane lise mezunu olduğunu bulan ve cinsiyete göre okul türü toplamlarını bulan ve medeni hale göre cinsiyet toplamlarını bulan programın akış diyagramını oluşturun.

  yorum beğen

Sıradaki içerik:

Algoritma ve Akış Diyagramı Örnekleri