DOLAR

32,2044$% 0.07

EURO

35,0136% 0.02

STERLİN

40,9971£% 0.08

GRAM ALTIN

2.511,48%0,06

ONS

2.427,94%0,09

BİST100

10.739,57%0,90

a

Fatih Projesi Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenliği Sık Sorulan Sorular ve Cevapları

FATİH Projesi Bilişim Teknolojileri Rehberliği Sık Sorulan Sorular, Cevapları ve Resmi Yazılar

Soru 1: FP-Btr nedir?
Cevap: Fatih Proje kapsamında kurulan donanımların ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden sağlanan ders içeriklerinin öğretmen ve öğrencilerimiz tarafından etkin bir şekilde kullanımı için onlara rehberlik etmek için görevlendirilen öğretmenlere Fatih Projesi Bilişim Teknolojileri Rehber öğretmeni denir.

Soru 2: FP-Btr ne zaman başlamıştır?
Cevap: FP-Btr eski adıyla btr-formatör öğretmenlik 1990’lı yıllarda başlamıştır. Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin yeterli olmamasından dolayı istekli
öğretmenlerin başlangıçta 300-400 saat, daha sonra 180 saat ve son olarak 100 saatlik bir hizmetiçi eğitimden geçmesi ve bu eğitimden sonra yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda alınan sertifika ile başvurmaları halinde yapılmaktadır. Bilişim öğretmenlerinin yeterli olduğu yerlerde öncelik onlara verilmektedir. Yeterli olmadığı yerlerde ise diğer branşlardan öğretmenler btr olmaktadır.

Soru 3: FP-Btr ile ilgili herhangi bir yönetmelik var mıdır?
Cevap: FP-Btr ile ilgili şu ana kadar herhangi bir yönetmelik yayınlanmamış olup görevlendirmeler resmi yazılara göre yapılmaktadır.

Soru 4: Hangi okullara FP-Btr görevlendirmesi yapılır?
Cevap:
1. Görevlendirmeler sadece Fatih Projesi kapsamında donanım kurulumları yapılan okullara aşağıdaki öncelik sırasına göre yapılacaktır;
a) Etkileşimli tahtaları kurulmuş, ağ altyapısı tamamlanmış, internet erişimi sağlanmış ve tablet bilgisayarları dağıtılmış okullar,
– Öncelik bu okullara yapılacaktır.
b) Etkileşimli tahta kurulumu yapılmış olmak şartıyla, proje kapsamındaki diğer donanımları tamamlanmamış okullar,
– a maddesindeki okullar tamamlanınca bu maddedeki okullara görevlendirme yapılacaktır.
Şube sayısı 8’den az olan okullar öncelikli olarak değerlendirilmeyecek bu okulların sorumluluğu aynı ilçe içerisinde görevlendirilen öğretmenlere eşit şekilde dağıtılacaktır.
(Kaynak: Yegitek 30.12.2015 tarih ve 13507730 sayılı yazının 1. maddesi)

Soru 5: Alt yapısı bitmek üzere olan okullara görevlendirme yapılabilir mi?
Cevap:  Yegitek 30.12.2015 tarih ve 13507730 sayılı yazının 1. maddesi gereği;
a) Etkileşimli tahtaları kurulmuş, ağ altyapısı tamamlanmış, internet erişimi sağlanmış ve tablet bilgisayarları dağıtılmış okullara,
b) Etkileşimli tahta kurulumu yapılmış olmak şartıyla, proje kapsamındaki diğer donanımları tamamlanmamış okullara, görevlendirme yapılabilir.

Soru 6: FP-Btr öğretmenleri bu görevleri ne zaman yürütecektir?
Cevap: FP-Btr olarak Görevlendirilen öğretmenler, mevzuatı gereği yürütmek zorunda oldukları ders görevini yerine getirdikten sonra kalan zamanda bu görevi yürütecektir.
 (Kaynak: Yegitek 30.12.2015 tarih ve 13507730 sayılı yazının 3. maddesi)

Soru 7: FP-Btr olarak görevlendirilen öğretmenlerin yerine ücretli veya başka öğretmen görevlendirilebilir mi?
Cevap: FP-Btr olarak görevlendirilen öğretmenin yerine ücretli veya başka bir öğretmen talep etme yoluna gidilmeyecektir.(Kaynak: Yegitek 30.12.2015 tarih ve 13507730 sayılı yazının 3. maddesi)

Soru 8: FP-Btr görevi kimler tarafından yürütülür?
Cevap: Btr görevi Bilişim Teknolojileri öğretmenleri tarafından yürütülür. (Kaynak: Yegitek 30.12.2015 tarih ve 13507730 sayılı yazının 4. maddesi)

Soru 9: Yeterli Bilişim Teknolojileri öğretmeni yoksa başka branşlardan öğretmenler FP-Btr öğretmeni olarak görevlendirilebilirler mi?[Yeni]
Cevap:
Bilişim teknolojileri öğretmeni bulunmaması veya rehberlik ihtiyacının mevcut bilişim teknolojileri öğretmeni/öğretmenleri tarafından karşılanamaması durumunda kendi branşlarında ders açığı oluşturmayacak şekilde sırasıyla istekli diğer branş öğretmenlerinden;
a) Mezuniyet alanı itibarı ile bilişim teknolojileri öğretmeni olarak atanabilecek olanlar,
b) “Fatih Projesi Eğitmenliği” görevini Bakanlık onayı ile en az 6 (altı) ay süre ile yürüttüğünü belgelendiren öğretmenler,
c) Bilişim teknolojileri alanında doktora yapan öğretmenler,
d) Bilişim teknolojileri alanında tezli veya tezsiz yüksek lisans yapan öğretmenler,
e) Fatih Projesi kapsamında yürütülen merkezi hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde eğitim görevlisi olarak en az 100 saat görev alan öğretmenler,
f) “Bilişim Teknolojileri Rehberliği Kursu” nu başarı ile tamamlayan öğretmenler,
Fatih Projesi BT rehberliği görevini yürütebilirler.
(Kaynak: Yegitek 30.12.2015 tarih ve 13507730 sayılı yazının 4. maddesi)

Soru 10: Sınıf öğretmenleri FP-Btr olabilir mi?
Cevap: Yegitek 30.12.2015 tarih ve 13507730 sayılı yazının 5. maddesi gereği Branşı “Sınıf Öğretmenliği” olan öğretmenlere Fatih Projesi BT Rehberliği görevi verilmeyecektir. Ancak Sınıf Öğretmeninin norm fazlası olması ve 4. Maddede sayılan şartlardan en az birini taşıması halinde görev verilebilecektir.

Soru 11: FP-Btr öğretmenliği başvurusu hangi okullara yapılır?
Cevap: Fatih Projesi BT Rehberliği görevlendirmelerinde öğretmenin öncelikli olarak kendi okulunda görev alması esastır. Kendi okulu boş kalırken başka bir okula görevlendirme yapılmayacaktır. Okulda görevlendirme şartlarını taşıyan birden çok BT öğretmeni bulunması durumunda, okulundaki eğitim-öğretimi aksatmayacak şekilde aynı ilçede ihtiyaç olan başka okullara görevlendirme yapılabilecektir. Fatih Projesi BT Rehberliği görevi öncelikle öğretmenin kadrosunun bulunduğu ilçe sınırları içinde yapılacaktır, ilçede ihtiyaç olmaması durumunda büyükşehir merkez ilçeleri arasında da başvuranın talep etmesi halinde görevlendirme yapılabilecektir. Görevlendirmeler yolluk yevmiye ödemesi gerektirmeyecek şekilde yapılacaktır. (Kaynak: Yegitek 30.12.2015 tarih ve 13507730 sayılı yazının 8. maddesi)

Soru 12: Btr görevlendirme onayı kimden alınır?
Cevap: Fatih Projesi BT Rehberliği görevi valilik onayı ile her yıl I. ve II. öğretim dönemi olmak üzere yılda iki kez yapılacaktır.
(Kaynak: Yegitek 30.12.2015 tarih ve 13507730 sayılı yazının 8. maddesi)

Soru 13: FP-Btr çalışma saatleri nasıldır?
Cevap: Yegitek 30.12.2015 tarih ve 13507730 sayılı yazının 10. maddesinde “FP-BTR olarak görevlendirilen öğretmenlere “Fatih Projesi BT rehberliği görevi olduğu günler eğitim öğretim saatleri içinde” için Ek-1’de belirtilen görevlerin dışında nöbet görevi dahil başka bir görev verilmeyecektir. Görevlendirilen öğretmenler “eğitim öğretim saatleri dışında” mevzuatı doğrultusunda belletmenlik vb. görevleri yapabileceklerdir.” ve 11. maddede “……Fatih Projesi BT Rehberliği görevi eğitim öğretimin yapıldığı saatlerde yapılacak……” denilmektedir.
Buna göre FP-Btr öğretmenleri FP-Btr öğretmeni olarak görevlendirildikleri okulun eğitim öğretim saatine göre çalışmakla yükümlüdür. Ayrıca ikili eğitim yapan okullarda da sabahçı grupla görevlendirilen öğretmenler sabahçı grubun eğitim öğretim yaptığı saatlerde öğleci grupta görevlendirilen öğretmenler ise öğlenci grubun eğitim öğretim yaptığı saatlerde FP-Btr öğretmenliği görevini yürütmekle yükümlüdür.
Örnek 1- Kadrosu normal eğitim yapan A ortaokulunda bulunan ve normal eğitim yapan B lisesine BT Rehberi olarak görevlendirilen BT öğretmenini ele alalım;
İlgili öğretmenin A ortaokulundaki var olan ders görevini yerine getirdikten sonra B lisesinde hangi zamanlarda çalışacağını göstermek için “BT rehberlik görevi” haftalık ders çizelgesinde gösterilir. B lisesinde eğitimin saat 16:00’da bittiği varsayılırsa ilgili öğretmen  her gün saat 16:00’a kadar B lisesinde BT Rehberliği görevini yapacaktır. İlgili öğretmenin Salı günü A ortaokulunda dersinin saat 15:00’da bitmesi durumunda B lisesine ulaşımı dikkate alınarak haftalık ders çizelgesinde bu saat boş bırakılabilecektir. Bu hesaplamada ders saati hesaplaması yapılmayacak olup, B lisesinde eğitim- öğretimin bittiği 16:00 saati BT rehber öğretmeninin görevinin bittiği saat olacaktır.
Örnek 2- Tekli eğitim yapan bir ortaokulda btr 08:30 ile 15:00 arasında çalışır. (Saatler okulların giriş çıkış ve teneffüs saatlerine göre 10-20 dakika değişebilir.)
Örnek 3- İkili öğretim yapan okullarda sabahçı grupta görevlendirilen btr 07:00 ile 12:40 arasında çalışır. (Saatler okulların giriş çıkış ve teneffüs saatlerine göre 10-20 dakika değişebilir.)
Örnek 4- İkili öğretim yapan okullarda öğleci grupta görevlendirilen btr 12:50 ile 18:00 arasında çalışır. (Saatler okulların giriş çıkış ve teneffüs saatlerine göre 10-20 dakika değişebilir.)
Örnek 5- Liselerde görevlendirilen btr 08:30 ile 16:00 arasında çalışır. (Saatler okulların giriş çıkış ve teneffüs saatlerine göre 10-20 dakika değişebilir.)

Soru 14: İkili eğitim yapan okullarda Btr görevlendirmesi nasıl olur?[Yeni]
Cevap: Yegitek 30.12.2015 tarih ve 13507730 sayılı yazının 11. maddesi gereği Fatih Projesi BT Rehberliği görevi eğitim öğretimin yapıldığı saatlerde yapılacak, her bir
devre için (Sabah-Öğle) ayrı öğretmen görevlendirilebilecektir. İki öğretmen görevlendirilememesi durumunda görevlendirme tek bir devreye yapılacaktır. Normal eğitim
yapan okullarda 1 (bir), ikili eğitim yapan okullarda en fazla 2 (iki) öğretmen görevlendirilecektir. 2 (iki) öğretmen görevlendirilen okullarda, haftalık ders çizelgesi aynı
ders saatinde birden fazla öğretmene Fatih Projesi BT Rehberliği görevi verilmeyecek şekilde hazırlanacaktır.

Soru 15: FP-Btr başvuruları ne zaman yapılır?
Cevap: Fatih Projesi BT Rehberliği görevi valilik onayı ile her yıl I. ve II. öğretim dönemi olmak üzere yılda iki kez yapılacaktır. Yarıyıl ve yaz tatillerinde görevlendirme yapılmayacaktır.(Kaynak: Yegitek 30.12.2015 tarih ve 13507730 sayılı yazının 11. maddesi)

Soru 16: Yönetici veya üzerinde başka görevlendirme olan öğretmenlere FP-Btr öğretmeni olarak görevlendirilebilir mi?
Cevap: Üzerlerinde asaleten, vekâleten veya geçici görevlendirmeyle yöneticilik görevi bulunanlar, valilik oluruyla başka bir görev için görevlendirilenler bu görevlerinden ayrılmadıkları sürece Fatih Projesi BT Rehberliği görevi alamazlar.(Kaynak: Yegitek 30.12.2015 tarih ve 13507730 sayılı yazının 7. maddesi)

Soru 17: Btr öğretmenlerine nöbet görevi verilir mi?
Cevap: Görevlendirilen öğretmenlere Fatih Projesi BT rehberliği görevi olduğu günler eğitim öğretim saatleri içinde için Ek-1’de belirtilen görevlerin dışında nöbet görevi dahil başka bir görev verilmeyecektir. (Kaynak: Yegitek 30.12.2015 tarih ve 13507730 sayılı yazının 10. maddesi)
Görevlendirilen öğretmene Bt rehberliği görevi yürüttüğü günler haricinde nöbet görevi verilebilecektir.
Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 44. Maddesinin 4. Fıkrasında “İlköğretim kurumlarında; okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı, gündüzlü, normal veya ikili eğitim yapma gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenler, normal eğitim yapan okullarda gün süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutarlar.” denilmektedir.

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 86. Maddesinin 4. fıkrasının (ö) bendinde “Okul yönetimince belirlenip kendisine verilen nöbet görevini yerine getirir.” ve 91. Maddesinin 1. fıkrasında “Öğretmenler, nöbet görevini nöbet çizelgesine göre yerine getirirler.” denilmektedir.
Buna göre FP-Btr görevi olmayan günlerde diğer öğretmenler ile aynı konumda olup ilgili maddeler gereğince nöbet tutabilir ve ücretini de alırlar..
Nöbet ile ilgili örnekli açıklamalar.
Örnek 1  (Ortaokul): Bir günde 7 saatten az dersi olan FP-Btr öğretmenlerine nöbet verilemez. Çünkü nöbet gün boyu tutulacağı, dersin olmadığı saatte FP-Btr olunacağı ve FP-Btr olunan günlerde (saat) nöbet görevi verilemeyeceği için bir günde 7 saat dersi olmayanlara nöbet görevi verilmez.
Örnek 2 (Ortaokul): Haftalık ders saati 7’den az olan  FP-Btr öğretmenlerine de nöbet görevi verilmez. Çünkü nöbet gün boyu 7 saat tutulur.
Örnek 3 (Ortaöğretim): Bir günde 8 saatten az dersi olan FP-Btr öğretmenlerine nöbet verilemez. Çünkü nöbet gün boyu tutulacağı, dersin olmadığı saatte FP-Btr olunacağı ve FP-Btr olunan günlerde (saat) nöbet görevi verilemeyeceği için bir günde 8 saat dersi olmayanlara nöbet görevi verilmez. (Ortaöğretim kurumlarında günlük kaç saat ders varsa ona göre nöbet tutulması gerekir.)
Örnek  4 (Ortaöğretim): Haftalık ders saati 8’den az olan  FP-Btr öğretmenlerine de nöbet görevi verilmez. Çünkü nöbet gün boyu 8 saat tutulur. (Ortaöğretim kurumlarında günlük kaç saat ders varsa ona göre nöbet tutulması gerekir.)
Örnek 5 (Hem): FP-Btr olan hem öğretmenlerine FP-Btr öğretmeni olmadıkları gün yada akşam nöbet verilebilir. Çünkü Hem öğretmenleri FP-Btr olmadıkları zaman Hem öğretmenidir ve Hem’in mevzuatına tabidir.

Soru 18: FP-Btr öğretmenlerinin hazırlaması gereken evraklar nelerdir?
Cevap: Yegitek 30.12.2015 tarih ve 13507730 sayılı yazının 12. maddesi gereği Fatih Projesi BT Rehberliği görevini yürütecek öğretmenler; görevlendirildikleri tarihten itibaren ilk 15 (onbeş) gün içerisinde çalışma planı hazırlayıp okul müdürlüğüne sunar. Çalışma planı Ek-1’de belirtilen görevleri kapsayacak şekilde hazırlanır. Görevlendirilen öğretmenin plana uygun olarak çalışması okul müdürlüğünün sorumluluğundadır.

Soru 19: FP-Btr öğretmenlerinin ek dersleri neye göre ve kaç saat ödenir?
Cevap: Yegitek 30.12.2015 tarih ve 13507730 sayılı yazının son paragrafı gereği Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 16. Maddesi hükmü gereğince 18 saat ek ders ücreti kadrolarının bulunduğu okul tarafından ödenecek şekilde yapılacaktır. Ücretler haftalık olarak dengeli dağıtılması gerektiğinden 4+3+4+3+4 olarak hesaplanır.

Soru 20: FP-Btr öğretmenleri kaç saat derse girmek zorundadır?
Cevap: Yegitek 30.12.2015 tarih ve 13507730 sayılı yazının 3. maddesi gereği,  Görevlendirilen öğretmenler, mevzuatı gereği yürütmek zorunda oldukları ders görevini yerine getirdikten sonra kalan zamanda bu görevi yürütecektir. Görevlendirilen öğretmenin yerine ücretli veya başka bir öğretmen talep etme yoluna gidilmeyecektir. 21 saatten fazla ders görevi dolduran öğretmenlere okulu dışında Fatih Projesi BT rehberlik görevi verilmeyecektir.
Buna göre;
– Görevlendirilen öğretmenler, mevzuatı gereği yürütmek zorunda oldukları (yani okullarında kaç saat ders varsa) ders görevini yerine getirdikten sonra kalan zamanda bu görevi yürütecektir. Örneğin 6 saat varsa 6, 20 saat varsa 20 saat dersine girecektir.
– 21 saatten fazla ders görevi dolduran öğretmenlere okulu dışında Fatih Projesi BT rehberlik görevi verilmeyecektir. Yani kendi okulunda FP-Btr görevi verilebilecektir.
– Öğretmenin kadrosunun bulunduğu okulda aylık karşılığı ders görevi olmaması veya aylık karşılığı ders görevini dolduramaması durumunda öğretmen BT rehberliği görevini yapacaktır.
– Kadrosunun bulunduğu okul haricinde başka bir okulda BT rehberliği için görevlendirilen öğretmenler, kadrosunun bulunduğu okulda ders görevini yerine getirecek, görevlendirildiği okulda sadece BT rehberliği görevini yürütecektir, bu okulda ayrıca ders görevi verilmeyecektir.

Soru 21: FP-Btr öğretmenleri belletmenlik görevi alabilir mi?
Cevap: Yegitek 30.12.2015 tarih ve 13507730 sayılı yazının 3. maddesi gereği,
– Görevlendirilen öğretmenler eğitim öğretim saatleri dışında mevzuatı doğrultusunda belletmenlik vb. görevleri yapabileceklerdir.

Soru 22: Btr öğretmenleri Destekleme ve Yetiştirme Kursu açabilir mi?
Cevap: Destekleme ve Yetiştirme Kursu kılavuzu Genel Esasların 1.6 maddesinde;
“DYK’larda öncelikle ilçede kadrolu çalışan öğretmenler, kadrolu öğretmenin ihtiyacı karşılamaması durumunda ilçe tarafından çalışmasına onay verilen ücretli öğretmenler görevlendirilir.” denilmektedir. Buna göre btr öğretmenleri Destekleme ve Yetiştirme Kursunda görev alabilirler.

Soru 23: Ücretli öğretmenler FP-Btr olabilir mi?
Cevap: Yegitek 30.12.2015 tarih ve 13507730 sayılı yazının 7. maddesi gereği Ücretli ve aday öğretmenlere Fatih Projesi BT rehberliği görevi verilmez.

Soru 24: FP-Btr olmak zorunlu mudur?
Cevap: Yegitek 30.12.2015 tarih ve 13507730 sayılı yazının 6. maddesinde “Görevi yürütecek istekli öğretmenlerin ……………” denilmektedir.
Buna göre FP-Btr öğretmen görevlendirmeleri zorunlu değildir. Görevlendirmeler gönüllülük esasına göredir.

Soru 25: FP-Btr görevlendirme onayı çıkan öğretmenlerin görevlendirmeleri iptal edilebilir mi?
Cevap: Btr görevlendirme onayı çıkan öğretmenlerin görevlendirmeleri gerekli mazeretleri (hastalık, doğum, btr şartlarının sonradan taşınmaması vb) olması durumunda iptal edilebilir.

Soru 26: Okul idareleri tarafından FP-Btr olan öğretmenlere ait bir oda, Pc, masa vs tahsis edilmesi gerekmez mi?
Cevap: Okul idareleri tarafından Btr olan öğretmenlere ait bir oda, Pc, masa vs tahsis edilmesi ile ilgili ilgili mevzuatlarda herhangi bir açıklama yoktur.

Soru 27: FP-Btr görevlendirmelerinde onayın gecikmesi durumunda görevlendirilen öğretmenlere geçmişe yönelik ek ders ücreti ödenir mi?
Cevap: Btr görevlendirmelerinde onayın gecikmesi durumunda görevlendirilen öğretmenlere geçmişe yönelik ek ders ücreti ödenmez. Çünkü Olur çıkmadan göreve başlanamaz. Göreve başlanmadığı içinde görev fiilen yapılamaz. Yapılamayan bir fiile de ücret ödenmez.

Soru 28: FP-Btr olarak kadrosunun bulunduğu okul dışında bir okula görevlendirilen öğretmen hangi okulun hizmet puanını alır?
Cevap: Btr görevlendirmeleri kısmi zamanlı görevlendirmelerdir ve bu görevlendirmelerde btr öğretmenleri kadrosunun bulunduğu okulun puanını almaları gerekir. Ancak kısmi zamanlı görevlendirmelerin MEBBİS’e işlenmemesi gerekir. Eğer işlenirse öğretmen görevlendirildiği okulunun puanını alır.

Soru 29: Teknik öğretmenlerin btr olması durumunda ek ders ücreti olarak ne alırlar?
Cevap: FP-Btr Teknik Öğretmenliği fiilen yapmadığı için ücretini alamaz.

Soru 30: FP-Btr öğretmeni birden fazla okulda görevlendirilebilir mi?
Cevap: Btr öğretmenleri birden fazla okulda btr öğretmeni olarak görevlendirilebilirler.
Yegitek 30.12.2015 tarih ve 13507730 sayılı yazının 1. maddesinin son paragrafı gereği,
– Şube sayısı 8’den az olan okullar öncelikli olarak değerlendirilmeyecek bu okulların sorumluluğu aynı ilçe içerisinde görevlendirilen öğretmenlere eşit şekilde dağıtılacaktır.
Örnek 1 : Bir ilçe/köy-kasabada bir FP-Btr varsa ilçedeki tüm okulların sorumluluğu onda olur.
Örnek 2 : Bir ilçede 3 FP-Btr varsa ilçedeki okulların sorumluluğu bu 3 FP-Btr’ye eşit şekilde dağıtılacaktır.
Örnek 3 : Bir Merkez İlçede 10 Fp-Btr varsa ve Merkez ilçede 30 okul varsa bu okulların sorumluluğu bu 10 FP-Btr’ye eşit şekilde dağıtılacaktır.

Soru 31: FP-Btr kursları Bilişim Teknolojileri Öğretmenliği atamalarını (kontenjanlarını) etkiler mi?
Cevap: Btr kursları Bilişim Teknolojileri Öğretmenliği atamalarını (kontenjanlarını) etkilemez. Çünkü Bilişim Teknolojileri Öğretmenliği kontenjanları btr kurslarına göre değil Maliye Bakanlığının verdiği kadro sayısına göre MEB tarafından belirlenmektedir.

Soru 32: Fatih Projesi kapsamı dışında bulunan okullara, yaygın eğitim kurumlarına, bilim sanat merkezlerine ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine FP-Btr Görevlendirmesi yapılabilir mi?
Cevap: Yegitek 30.12.2015 tarih ve 13507730 sayılı yazının 2. maddesi Fatih Projesi kapsamı dışında bulunan okullara, yaygın eğitim kurumlarına, bilim sanat merkezlerine ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine “Fatih Projesi BT Rehberliği” adı altında görevlendirme yapılmayacaktır.

Soru 33: FP-Btr öğretmenlerine nöbet ücreti ödenir mi?
Cevap: Görevlendirilen öğretmenlere Fatih Projesi BT rehberliği görevi olduğu günler eğitim öğretim saatleri içinde için Ek-1’de belirtilen görevlerin dışında nöbet görevi dahil başka bir görev verilmeyecektir. (Kaynak: Yegitek 30.12.2015 tarih ve 13507730 sayılı yazının 7. maddesi)
Görevlendirilen öğretmene Bt rehberliği görevi yürüttüğü günler haricinde nöbet görevi verilebilecektir.
Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 44. Maddesinin 4. Fıkrasında “İlköğretim kurumlarında; okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı, gündüzlü, normal veya ikili eğitim yapma gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenler, normal eğitim yapan okullarda gün süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutarlar.” denilmektedir.
Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 86. Maddesinin 4. fıkrasının (ö) bendinde “Okul yönetimince belirlenip kendisine verilen nöbet görevini yerine getirir.” ve 91. Maddesinin 1. fıkrasında “Öğretmenler, nöbet görevini nöbet çizelgesine göre yerine getirirler.” denilmektedir.
Buna göre FP-Btr görevi olmayan günlerde diğer öğretmenler ile aynı konumda olup ilgili maddeler gereğince nöbet tutar ve bu tutulan nöbetler içinde ücret ödenir.

Soru 34: Şube sayısı 8’den az olan okullara FP-Btr görevlendirmesi yapılır mı?
Cevap: Yegitek 30.12.2015 tarih ve 13507730 sayılı yazının 1. maddesi gereği “şube sayısı 8’den az olan okullar öncelikli olarak değerlendirilmeyecek bu okulların sorumluluğu aynı ilçe içerisinde görevlendirilen öğretmenlere eşit şekilde dağıtılacaktır.” denilmektedir.
– Buna göre şube sayısı 8 ve 8’den fazla olan okullara görevlendirmeler öncelikli olarak yapılacaktır. [Yegitek 30.12.2015 tarih ve 13507730 sayılı yazının 1. maddesi]
– Bu okullara görevlendirmeler yapıldıktan sonra şube sayısı 8’den az olan okullara görevlendirme yapılabilecektir. (Benim kanaatim.)
– Geri kalan okullar bu görevlendirilen FP-Btr öğretmenlerine eşit şekilde dağıtılacaktır. (Benim kanaatim.)
– İlkokul ile ortaokul birlikte olan okullardaki şube sayıları birlikte düşünülmemelidir. İlkokul farklı bir kurum kodu olan ayrı bir okul ortaokul ise farklı bir kurum kodu olan ayrı bir okuldur. Bina yetersizliğinden dolayı aynı binayı kullanmaktadırlar. Bina olması durumunda bu okullar birbirinden ayrılacaktır.

Soru 35: FP-Btr Öğretmen görevlendirmeleri nasıl yapılacaktır?
Cevap: Yegitek 30.12.2015 tarih ve 13507730 sayılı yazının 13. maddesi gereği Görevlendirme başvuruları ilgili milli eğitim şube müdürü başkanlığında BT il koordinatörünün de üyesi olduğu komisyon tarafından değerlendirilecek ve onaya sunulacaktır.

Soru 36: FP-Btr olarak görevlendirilen öğretmenlerin görevlendirmeleri iptal edilebilir mi?
Cevap: Yegitek 30.12.2015 tarih ve 13507730 sayılı yazının 13. maddesi gereği komisyon tarafından görevlendirme süresince görevin esaslara uygun
yürütülüp yürütülmediği değerlendirilecek, görevlendirme esaslarında belirtilen görevleri yerine getirmeyen öğretmenlerin görevlendirmeleri okul müdürünün de görüşü alınarak iptal teklifi yapılacaktır. Komisyon teklifi ile görev iptali edilen ve görev süresi sonunda yeterli performansı göstermediği tespit edilen öğretmenlere sonraki dönem görev verilmeyecektir.

Soru 37: FP-Btr Öğretmeni izin aldığında ücreti nasıl kesilir?
Cevap: FP-Btr Öğretmenine ücretler haftalık 4+3+4+3+4 şeklinde ödendiği için hangi gün gelmediyse o günün ücreti kesilir.
Örnek 1: Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günü izinli, raporlu vs. olan FP-Btr öğretmeninden 4 saat ücret kesilir.
Örnek 2: Salı ve Perşembe günü izinli, raporlu vs. olan FP-Btr öğretmeninden 3 saat ücret kesilir.

Soru 38: İki bilişimcinin olduğu bir okulda ikisininde görevlendirme talep etmesi durumunda öncelik kimindir?
Cevap: Yegitek 30.12.2015 tarih ve 13507730 sayılı yazının 6. maddesi gereği görevi yürütecek istekli öğretmenlerin aynı şartları taşıması halinde sırasıyla;
a. Doktora yapmış olanlara,
b. Yüksek lisans yapmış olanlara,
c. Fatih projesi kapsamındaki merkezi/mahalli eğitimlerde eğitim görevlisi olarak yaptıkları görev saati fazla olanlara,
d. Hizmet puanı yüksek olanlara,
e. Son beş yıl içerisinde bilişim alanında katıldığı hizmetiçi eğitim faaliyetlerinden toplam kurs saati fazla olanlara,
öncelik verilecektir.

Soru 39: FP-Btr Ders Dışı Eğitim Çalışmaları (Egzersiz) açabilir mi?
Cevap: FP-Btr olarak görevlendirilen öğretmenler Bilişim Teknolojileri ve Yazılım olarak Ders Dışı Eğitim Çalışmaları (Egzersiz) açamazlar. Ancak 53578 sayılı 2010/49 Nolu Genelgeye göre “Bilim Olimpiyatları ve Proje Çalışmaları” adı altında Ders Dışı Eğitim Çalışmaları (Egzersiz) yapabilirler.

Soru 40: Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri FP-Btr olarak görevlendirilebilir mi?
Cevap: Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri FP-Btr olarak görevlendirilebilirler. Ancak alanları ile ilgili kurs açıldığı zaman bu kursu vermek zorundadırlar. Çünkü FP-Btr olarak Görevlendirilen öğretmenler, mevzuatı gereği yürütmek zorunda oldukları ders görevini yerine getirdikten sonra kalan zamanda bu görevi yürütecektir.

Soru 41: FP-Btr olarak görevlendirilen öğretmenlere Sınıf Rehber Öğretmenliği verilir mi?
Cevap: FP-Btr olarak görevlendirilen öğretmenlere Fatih Projesi BT rehberliği görevi olduğu günler eğitim öğretim saatleri içinde için Ek-1’de belirtilen görevlerin dışında nöbet görevi dahil başka bir görev verilmeyecektir. (Kaynak: Yegitek 30.12.2015 tarih ve 13507730 sayılı yazının 7. maddesi) Buna göre FP-Btr olarak görevlendirilen öğretmenlere sınıf rehber öğretmenliği verilmemektedir.

Soru 42: FP-Btr olarak görevlendirilen öğretmenlere Sosyal Kulüp verilir mi?
Cevap: Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (3) bendinde ” Sosyal etkinlik çalışmaları, öncelikle ders saatleri dışında uygulanır. Bu çalışmalar zorunlu hâllerde ders saatleri içinde de uygulanabilir.” denildiğinden FP-Btr olarak görevlendirilen öğretmenlere Ders saatleri dışında Sosyal kulüp verilebilir ve Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 6. Maddesinin “(5) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenler hariç olmak üzere, örgün eğitim kurumlarında ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerinin bu görevlerinin haftada 2 saati ek ders görevi sayılır. Bu dersler, ders dağıtım çizelgesinde “Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri” adıyla gösterilir. Bu kapsamda aynı kişiye hem danışman öğretmenlik hem de sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi verilmesi hâlinde sadece bir görev için ek ders ücreti ödenir.” maddesi gereğince ekders ücreti ödenebilir.

Soru 43: FP-Btr Öğretmenleri HEM kurslarında görev alabilir mi? Alırsa kaç saat ücret alır?
Cevap : FP-Btr Öğretmenleri HEM kurslarında görev alabilir. Ekders kararına göre 10 saat ücret alabilirler.

Soru 44: FP-Btr Öğretmenleri kendi okul öğrencilerine HEM kursu açabilir mi?
Cevap : Hem kursları 14 yaş üzerine açıldığı için ortaokul öğrencilerine Hem kapsamında kurs açılamamaktadır. Ortaöğretim öğrencilerine Hem ile görüşüp E-Yaygın modülü üzerinden açılabilir.

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.

Sıradaki haber:

Fatih Projesi Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenliği Tereddüt Edilen Hususlar

HIZLI YORUM YAP