e
sv

Pardus Uçbirim (Konsol) Kodları

658 Okunma — 04 Nisan 2023 14:59
avatar

Mehmet Ural

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Uçbirim Nedir?

Uygulamalar > Sistem > Uçbirim yolundan uygulamayı çalıştırabilirsiniz.

Uçbirim belirli komutlarla Pardus üzerinde çeşitli işlemler yapmanıza yarayan bir komut satırıdır.
Uçbirim’de grafiksel arayüz bulunmamaktadır. İşlemler metin şeklinde listelenmektedir. Konsol, kabuk, terminal gibi terimlerle de adlandırılmaktadır.

cd: dizine girme

•      cd / (kök dizine çıkar)

 • cd ~ (ev dizinine gider)

•      cd .. (üst klasöre çıkar)

mkdir: dizin oluşturur

•      mkdir dizin_adi

 • mkdir -p dizin_adi/dizin_adi/(iç içe klasör oluştrm)

rmdir: dizin siler(içi boşsa)

•      rmdir dizin_adi

rm: dosya siler

•      rm dosya_adi

 • rm -r dosya_adi (içindekilerle birlikte siler)

touch: dosya oluşturur

•      touch dosya_adi (uzantısız dosya)

 • touch dosya_adi.uzantı

clear: Ekranı temizler

mv: dosya taşıma ve yeniden adlandırma yapar

•      mv Masaüstü/ibrahim/dene.txt Belgeler/evrak

(Dosyanın mevcut tam yolu)              (taşınacak dizin yolu)

•      mv dosya_adi.txt yeniad.txt

cp: dosya veya klasör kopyalama

•      cp dosya_adi koplayacak_konum

tree: dizin dallanmasını gösterir

 • sudo apt-get install tree

nano: basit metin düzenleyici

 • nano dosya_adi

chmod: dosya erişim yetkilerini değiştirme

 • chmod 777 dosya_adi
 • chmod +x dosya_adi (tümüne çalıştırma ekler)
 • chmod u=rwx, g=rx, o=r dosya_adi (izinleri tek tek düzenleme)
 • chmod u+x dosya_adi (sadece sahibe x ekleme)
 • chmod g-w dosya_adi (sadece gruptan w çıkarma)
 • chmod -R 755 dosya_adi (içindeki tün dosyalara aynı izni verme)
 • sudo: Root yetkili işlemleri yapmak için kullanılır.
 • sudo su: kendi paralonla ROOT olma
 • su: Kullanıcı değiştirme
 • su kullanici_adi
 • Kullanıcı ve Grup işlemleri
 • ➔    Kullanıcı işlemleri
 • ➔    sudo adduser kullanici_adi
 • sudo useradd -m kullaniciadi (home dizini ile birlikte ekler)
 • sudo passwd kullaniciadi (kullanıcının şifresini belirler)
 • sudo userdel -r kullaniciadi (klasörle birlikte kull. Siler)
 • gedit / etc / passwd (Kullanıcıların olduğu dosya)
 • sudo deluser kullanici_adi (otomaitk kul. silme)
 • ➔    Grup işlemleri
 • sudo groupadd grupadi (yeni grup oluşturma)
 • sudo groupdel grupadi (grubu silme)
 • sudo grep grupadi /etc/group (gruba dahil kullanıcıları görme)
 • Grup kullanıcı ekleme-çıkarma
 • •      gpasswd -a kullanici grupadi (ekleme)
 • gpasswd -d kullanici grupadi (çıkarma)
 • Paket yönetimi
 • sudo apt-get install : depodan paket kurma(-y tümüne evet)
 • sudo apt-get remove: yüklenen paketi kaldırma
 • sudo apt-get autoremove: Sistemde kullanılmayan bağımlılıkları kaldırır
 • sudo apt-get update: Depodaki program listesini yeniler
 • sudo apt-get upgrade: Depodaki sürümlerle kurulu programları karşılaştırır programları yeni sürümle günceller
 • sudo apt-get dist-upgrade: işletim sistemini günceller
 • ▪    Depo adresleri ekleme
 • sudo nano etc/apt/sources.list
 • ➢  Wine kurulumu ve exe çalıştırma
 • bit.ly/2OzUUHYsudo apt install winbind (Wine ile internet kullanmak için)
 • (Winbind, birleşik oturum açma sorununu çözen Samba program paketinin bir bileşenidir.)
 • Depo dışı paket yükleme
 • sudo dpkg -i paketadı (deb uzantılı paket kurma, paketle aynı klasörde olmak gerekir)
 • ./ paketadi.sh (sh uzantılı dosya kurma,)
 • Öncesinde: “chmod +x paketadi.sh” komutu ile çalışabilir yapılması gerekli
 • DYS kurulumu (sudo ./dys.sh) (bit.ly/2qCUMhv)
 • Uzaktan Erişim
 • Kurulacak programlar: net-tools, openssh-server
 • SSH Kullanımı:
 • ssh kullanici_adi@ipnumarası
 • ssh -XY -p22 user@192.168.2.51 (Thunar arayüzü kullanmak için)
 • SSH ile dosya kopyalama:
 • scp Masaüstü/yazi.txt kullanici@ipnumarasi:
 • home/kullanici/Masaüstü
 • mc kurulumu
 • Who: Sistemdeki aktif kullanıcıları görüntüler
 • x2go kurulumu:
 • x2goclient kurulur
 • x2goserver için depolar eklenir (wiki.x2go.org)
 • x2goserver kurulur
 • Uzaktan Açma-Kapatma
 • Bilgisayarı açma:
 • 1-Bios ayarlarından wake on lan enable yap. 2-apt-get install wakeonlan, komutu ile kur.
 • 3-wakeonlan i- 192.168.2.228 -p 7 2c:d4:44:ba:00:0e
 • Kapatma:
 • sudo shutdown -h now (komut ile sisteminizi anında kapatabilirsiniz)
 • sudo shutdown -r now (-r parametresi ile kullandığımızda ise sistem kapandıktan sonra reboot olur ve bilgisayar yeniden başlatılır)
 • *sudo shutdown 23:59 (Bilgisayarınızı belirli bir saatte kapatmak için)

Dosya Sıkıştırma ve Açma Komutları

gzip -9 dosya Belirtilen dosya yı en iyi şekilde sıkıştırır ve dosya.gz haline getirir.
bzip2 dosya Belirtilen dosya yı en iyi şekilde sıkıştırır ve dosya.bz2 haline getirir. Çoğunlukla gzip’den daha iyi sıkıştırır.
gunzip dosya.gz gzip ile sıkıştırılmış dosya.gz dosyasını dosya olarak açar.
bunzip2 dosya.bz2 bzip2 ile sıkıştırılmış dosya.bz2 dosyasını dosya olarak açar.
tar -xvf arsiv.tar İsmi arsiv.tar gibi belirtilen (sıkıştırılmamış) arşiv dosyasını bulunulan dizine açar.
tar -zxvf arsiv.tar.gz İsmi arsiv.tar.gz gibi belirtilen sıkıştırılmış arşiv dosyasını bulunulan dizine açar. Dosya uzantısı .tar.gzolan dosyalardan başka .tgz olan dosyaları da açar.
tar -zxvf arsiv.tar.gz -C dizin Sıkıştırılmış arşiv dosyasını belirtilen dizine açar.
tar -jxvf arsiv.tar.bz2 -C dizin Bzip2 ile sıkıştırılmış arşiv dosyasını belirtilen dizin e açar. (Eski sürümlerde -Ixvf kullanılırdı.)
tar -zcvf arsiv.tar.gz dizin1 dizin2 … dosya1 dosya2 … Belirtilen dizin ve/veya dosyaları arsiv.tar dosyası haline getirir ve ardından gzip ile sıkıştırıp arsiv.tar.gz haline getirir.
unzip arsiv.zip -d dizin arsiv.zip zip arşivini belirtilen dizin e açar.
unarj e arsiv.arj arsiv.arj arj arşivini açar.
uudecode -o hedef kaynak uuencode ile kodlanmış (genelde eposta ekleri) dosyayı açar.

Bilgi Edinme Komutları

pwd Bulunduğunuz dizinin ismini verir.
hostname Makinanın konak ismini verir.
whoami Sisteme giriş yaparken yazdığınız kullanıcı isminizi verir.
id [kullanıcı_ismi] Kullanıcının kullanıcı kimliği, birincil grup kimliği ve üyesi olduğu grupları gösterir.
date Sistem tarihi göstermek ya da değiştirmek için kullanılır.Tarihin yerele özgü gösterimle basılmasını isterseniz date +%c yazın. Örneğin “tr_TR” yereli için sadece date komutu Prş Eki 23 21:31:06 EEST 2003 basarken date +%c komutu Prş 23 Eki 2003 21:31:19 EEST basar.date 102321322003 komutu sistem tarihini Prş Eki 23 21:32:00EEST 2003 yapar.Donanım saatini değiştirmek için setclock komutunu kullanmanız gerekir.
time Belli bir komutun işlemini bitirmesinin ne kadar süre tuttuğunu gösterir. Örneğin, bir dizinin listelenme süresini time ls ile öğrenebilirsiniz.
who O an sistemde bulunan kullanıcıların kullanıcı isimlerini, hangi uçbirimlerde çalıştıklarını ve sisteme giriş tarih ve saatlerini gösterir.
finger [kullanıcı_ismi] Belli bir kullanıcı hakkındaki bilgi verir.
last Sisteme en son giriş yapmış kullanıcıların bugünden geriye doğru listesi.
history | more Kabuğa son girdiğiniz komutların listesi. | more sayesinde sayfa sayfa okuyabilirsiniz.
uptime – Makinanın ne kadar süredir açık olduğu bilgisini verir.
ps Kullanıcının kullandığı uçbirimde çalıştırmakta olduğu komutların ve süreçlerin listesi.
ps -ax | more Sistemin açılışından beri çalışmakta olan bütün süreçlerin listesi.
top – Temel sistem durumu, çalışmakta olan süreçler ne kadar bellek/işlemci kullandıkları vs.
uname -a Sistem hakkında çekirdek sürümünü, işlemci türü gibi bilgiler.
free Bellek kullanımını gösterir.
df -h Bağlı sabit disk bölümlerinin doluluk oranlarını gösterir.
du -sk Belirtilen dizin in (belirtilmezse bulunduğunuz dizinin) içeriğinin diskte kapladığı alanın kB cinsinden boyutunu verir.
cat /proc/interrupts Çekirdek tarafından tanımlanmış sistem kesmelerinin listesi.
cat /proc/version Linux çekirdeğinin sürüm bilgileri.
cat /proc/filesystems Çekirdekte tanımlı kullanılabilecek dosya sistemlerinin listesi.
cat /etc/printcap Yazıcıların düzeni.
lsmod Yüklü çekirdek modüllerinin listesi.
set, declare, export Üçü de kabukta tanımlı ortam değişkenlerinin listesini verir. Tümünü (miras alınanlar dahil) sadece declare verir.
echo $PATH – PATH ortam değişkeninin değerini gösterir. PATH, kullanıcı tarafından çalıştırılabilecek yazılımların aranacakları yerleri kabuğa bildirmek için kullanılır.
dmesg | more – Sistem açılışından itibaren çekirdek tarafından üretilen iletiler. Bu iletiler /proc/kmsg dosyasında bulunur ve dmesg komutu sadece tampondaki son iletileri gösterir.

Genel Amaçlı Komutlar

help Kabuk komutlarının listesini gösterir. Bu komutların herbiri için help komut_ismi komutu ile yardım alabilirsiniz. ‘komut_ismi –help Söz konusu komut ile ilgili yardım iletisi basar (varsa).
man başlık Sistemdeki kılavuz (man) dosyaları. Bir komut hakkında olabildiği gibi bir dosya ya da bir işlev hakkında da olabilir.
apropos başlık söz konusu başlıkla ilgisi olan komutların listesi.
ls O an bulunulan dizinin içeriğini listeler. ls -al | more O an bulunulan dizindeki bütün dosyaları gösterir (. ile başlayan gizli dosyaları da) Komut burada more komutuna yönlendirilmiştir, bu sayede çıktının bir ekrandan fazla olması durumunda bir ekranlık çıktıdan sonra devamını göstermek için bir tuşa basmanız gerekir.
cd dizin dizin dizinine geçilir; dizin verilmezse ev dizinine geçilir.
cp kaynak hedef Bir yerdeki dosya ya da dizinleri başka bir yere kopyalamak içindir. Unix’lerde genelde bu tür komutlarda her zaman kaynak önce hedef sonra yazılır.
mcopy kaynak hedef DOS’tan Unix’e ya da tersine (disketi bağlamanız şart değil) bir dosyayı başka bir yere kopyalar. Aynı mantıkta çalışan mdir,mcd,mren,mmove,mdel,mmd,mrd,mformat gibi komutlar da vardır.
ln hedef Sözkonusu hedef e sabit bağ oluşturur. Sözkonusu dosyalar iki yerde de var gibi gözükür, herhangi bir değişiklik diğerini de etkiler,biri silindiğinde diğeri kalır. Sabit bağların kısıtlamaları, bağ dosyası ile asıl dosyanın aynı dosya sistemi içinde olması gerekliliği vedizinlerle özel dosyalara sabit bağ verilememesidir.
ln -s hedef hedef ‘e bir sembolik bağ dosyası (isim verilmezse hedef ile aynı isimde) oluşturur.Sembolik bağda hedef ‘in nerede bulunacağının bilgisi vardır. Sembolik bağlar dizinler için de kullanılabilir. Tek sorunu hedef silindiğinde bağ bozulmuş olur.
rm dosya  Verilen dosya ları siler. Sileceğiniz dosyanın sahibi olmanız gerekir.
mkdir]] dizin dizin dizinini oluşturur.rmdir]] dizin … Belirtilen dizin ‘ler boşsa silinir.
rm -r dosya … Dosya ve dizinleri ve dizinlerin içindeki dizinleri ardarda siler. Root olarak kullanırken dikkat edin, çünkü herşeyi silebilirsiniz!.
cat dosya | more Bir dosyayı sayfa sayfa görüntülemek için kullanılır.
less dosya Önceki komuta eşdeğerdir, biraz daha fazla özellikleri vardır.
vim]] dosya Bir metin dosyasını düzenlemek için kullanılır. Aynı türden nano, joe, mcedit gibi metin düzenleyicileri de kullanabilirsiniz, ancak vim ile UTF-8 kodlu metinleri de düzenleyebilirsiniz. Diğerleri bunu yapamaz.
find]] / -name “dosya” dosya adlı dosyayı en üst dizinden itibaren aramaya başlar. Dosya ismi,ve&nbsp gibi arama karakterleri de içerebilir.Örneğin benim sistemimde “fazlames” dizgesi ile fazlamesai.net.txt ve fazlamesai.org.txt dosyaları bulunuyor.
locate]] dosyaismi find gibidir, fakat düzenli olarak oluşturulan bir veritabanına bağlıdır,sistemdeki son değişikliklerden haberi olmayabilir.
touch dosya dosya isimli dosyanın tarih bilgilerini deşiştirir. Eğer bu dosya yoksa sıfır bayt uzunluğunda oluşturur. xinit Pencere yöneticisi olmayan bir X oturumu açar.
startx Pencere yöneticili bir X oturumu açar. DOS’daki win komutu gibidir.
startx –:1 1 numaralı ekranda X oturumu açar, ilk ekran 0 dır ve komut için öntanımlıdır. Ekranlar arasında <F7-F8 …> ile geçiş yapabilirsiniz.
xterm Basit bir X uçbirimi açar. Daha hafif sürümleri (rxvt, aterm, eterm gibi) bulunur ve tercih edilir.
shutdown -h now Sistemi durdurur. ATX sistemlerde ayrıca makinayı kapatır.
halt shutdown -h now ile aynıdır. Sistemi durdurur.
reboot shutdown -r now ile aynıdır. Sistemi yeniden başlatır.

etiketlerETİKETLER
Üzgünüm, bu içerik için hiç etiket bulunmuyor.
okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Sıradaki içerik:

Pardus Uçbirim (Konsol) Kodları